allianzsp.sk

Liečenie v špičkových svetových nemocniciach


Každý pacient si zaslúži tú najlepšiu starostlivosť. Ale nie všetci si ju môžeme aj dovoliť. Preto vám poistenie Allianz Best Doctors zabezpečí a finančne uhradí prvotriednu zdravotnú starostlivosť o vás a vašich blízkych v špičkových zdravotníckych zariadeniach v zahraničí.

V prípade, že vám svetovo uznávaný špecialista potvrdí diagnózu, na ktorú sa vzťahujú liečebné postupy kryté vaším poistením, spoločnosť Best Doctors vám odporučí najvhodnejší typ liečby, či operáciu v jednom z najkvalitnejších zdravotníckych zariadení na svete. Všetko vrátane nákladov na cestu a ubytovanie pre vás, jednu sprevádzajúcu osobu a darcu za vás hradí Allianz – Slovenská poisťovňa.

Vy sa tak môžete sústrediť len na svoje liečenie, všetky detaily vybavíme za vás.

Poistenie Allianz Best Doctors kryje nasledovné lekárske postupy liečby:

  • liečbu zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfónu,
  • by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia myokardu),
  • celkovú náhradu jednej alebo viacerých srdcových chlopní,
  • neurochirurgický zákrok na mozgu a /alebo v iných vnútrolebečných štruktúrach,
  • transplantáciu orgánu alebo tkaniva, pri ktorej poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň.

Spoznajte lepšie poistenie Allianz Best Doctors“.