allianzsp.sk

Pre koho je určený produkt Allianz Best Doctors


Produkt Allianz Best Doctors je určený pre všetkých, ktorí:

 • za posledných 10 rokov neboli liečení a nevyhľadali lekársku pomoc z dôvodu:
 • rakoviny alebo akéhokoľvek typu malígneho rastu vrátane Hodgkinovej choroby,
 • akéhokoľvek typu nádoru alebo cysty na mozgu alebo v lebke,
 • leukémie alebo akejkoľvek krvnej poruchy vyžadujúcej liečenie po dobu viac ako jedného mesiaca,
 • akejkoľvek formy ochorenia srdca,
 • akejkoľvek formy mŕtvice alebo krvácania do mozgu,
 • cukrovky,
 • v súčasnosti nie sú v lekárskej starostlivosti z dôvodu liečenia, kontroly, sledovania rakoviny alebo ochorenia srdca,
 • nie sú liečení umelou obličkou,
 • sa nepodrobili transplantácii orgánu alebo tkaniva, ani im nebola transplantácia odporučená.

Ako to celé vlastne funguje?

Keď vám diagnostikujú závažnú chorobu, na ktorú sa vzťahujú liečebné postupy kryté vaším poistením, stačí zavolať na bezplatnú Infolinku Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá zabezpečí váš kontakt so spoločnosťou Best Doctors.

Spoločnosť Best Doctors od vás vyžiada kompletnú zdravotnú dokumentáciu súvisiacu s vašou diagnostikovanou chorobou a pridelí vám osobu, ktorá vás bude sprevádzať celým procesom.

Spoločnosť Best Doctors nájde najvhodnejšieho svetovo uznávaného odborníka pre váš prípad a nechá ho vypracovať odborný lekársky posudok na vašu diagnózu.

Ak máte platnú poistku, ste po čakacej dobe a váš zdravotný prípad je krytý poistením Allianz Best Doctors, potvrdíme vám, že ide o poistnú udalosť.

Ak máte záujem byť liečený mimo svojej krajiny, spoločnosť Best Doctors vám zašle zoznam odporúčaných centier v zahraničí.

Následne po vašom výbere, sa spoločnosť Best Doctors skontaktuje s príslušným zdravotníckym zariadením, dohodne stretnutia s lekármi a zabezpečí všetky služby zdravotnej starostlivosti súvisiace s liečbou vašej diagnózy.

Spoločnosť Best Doctors vám zašle Certifikát o liečbe v zahraničí, ktorý vám garantuje liečbu v konkrétnom zdravotníckom zariadení.

Spoločnosť Best Doctors vám ponúkne možnosť koordinovať vaše cestovné plány (prepravu a ubytovanie), pričom poskytne priame platby poskytovateľom alebo vás vyplatí, ak sa rozhodnete postarať o tieto formality sám.

Spoločnosť Best Doctors bude nepretržite sledovať vašu liečbu, pričom vám bude poskytovať neustálu podporu a bude informovať členov rodiny.

Niečo o spoločnosti Best Doctors

 • na trhu pôsobí 20 rokov
 • má 40 miliónov klientov
 • spolupracuje s 50 tis. lekárov so 430 špecializáciami
 • pôsobí vo viac ako 70 krajinách

Prečo sa poistiť?

 • zaručený prístup k svetovo uznávaným lekárskym odborníkom,
 • odborný posudok, ktorý zaistí správnu diagnostiku a liečbu,
 • poistné krytie na liečbu v najlepších medzinárodných zdravotníckych centrách,
 • špičková zdravotná starostlivosť, ktorú si môže dovoliť celá rodina.